Kayıt Kabul


Osman Sabri® Dil Kurslarına kesin resmi kayıt yapmak isteyen kursiyerler, kurs başlama tarihinden 1 ay öncesinden aşağıdaki belgelerle kurs müdürlüğümüze başvurabilir. Yabancı uyruklu öğrenciler ise en az 2 ay önceden başvurabilirler.
  1. Kurs kayıt formu
  2. 2 adet  biyometrik fotoğraf
  3. İkametgâh belgesi
  4. Öğrenim durumunu gösteren belge
  5. Nüfus cüzdanı fotokopisi